Sona Camping tilbyr en av de beste laksfiskevaldene i Stjørdalselva i valdet ved Campingen. Fiske på begge sider ca. 400 m. (se foto)

Fiske hver annen uke på LIKE uke nummer (24 - 26 etc.). Endring av fiske på søndag kl. 1200. Første uke starter søndag 7. juni kl. 12:00.

Denne delen av elva blir vanligvis leid sammen med leie av overnatting, men ved ledig plass, også til andre.

På valdet brukes både flue og sluk.

Gapahuk og bålplass ligger ved elva på nordsiden.

Fryser for fisken er tilgjengelig på campingplassen.

Vi tilbyr også guidede turer.

Laksefiske i elva er regulert;

Fiskeregler 

Stjørdalselva er en del av Stjørdalsvassdraget som renner ut  i den nasjonale laksefjorden Trondheimsfjorden.

Stjørdalselva er en av de beste laksevannene i Midt-Norge

Lakseborsen

Priser

400,- per person per dag.
2 500,- per uke per person. 
Det er plass til 6 personer.

Priser (overnatting) campingvogn/bobil forbeholdt fiskere

1 måned 175,- døgn (inkl strøm)
fra 2 måneder 150,- døgn (inkl strøm)

Eksempel pris hele fiskesesongen 13500,-

Forskuddsbetaling
Døgnsprisen refunderes ikke ved tidligere hjemreise

 

For mer informasjon:

+4798177028 

sonacamping@gmail.com 

 

Sona Camp offers one of the best salmon fishing pools in Stjørdal river. The pool is located right beside the Camping.
Fishing on both sides approx. 400 m. (see picture)
Fishing offers every second week on EVEN weeks (number 24 - 26 etc.). The fishing starts and ends at Sundays at 12.00 am. First week starts Sunday 7 June (midnight) at. 12:00 am.
The pool is firstly rented out together with accommodation, but also to people without accommodation if there is space.
Only flies and lures are accepted to fish with.
Open cabin and campfire are located at the river on the north side.
Freezer for caught fish is available at the camping.
We also offer guided tours.
Salmon fishing in the river is regulated;
fishing rules 
The Stjørdal river flows into the national salmon sea, Trondheims sea.
The Stjørdal river is one of the best salmon rivers in central Norway.

For more information and prices:
+4798177028
sonacamping@gmail.com